Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi

Kamuya açık veya taşınmazın erişimi için kullanılan ve tapu planlarında yol, meydan, sokak gibi tanımlanan alanların sınırlarının belirlenmesidir.

Gerekli Belgeler :
1. Resmi yazı veya ilgi belgesi,
2. Başvuru sahibinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği,

  1.  Taşınmaz mal temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği,
  2.  Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği,
  3.  Başvuru sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.