Hakkımızda

Güncelleme: 24 Şubat 2017, 12:12

16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun ve Kanunun  2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 11 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanan 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik  Hükümlerince  lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

Daha evvelce Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte olan kadastro teknik hizmetleri (tescile tabi olmayan aplikasyon, parselin yada bağımsız bölümün  yerinde gösterilmesi ile tescile tabi olan cins değişikliği,arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini ve birleştirme işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetler) yukarıda bahsi geçen Kanun ve Yönetmelikle  lisanslı harita kadastro mühendisleri  bürolarına devredilmiştir.

Lisanslı harita kadastro mühendisleri  büroları bulundukları ilçe idari sınırlarında yetkili olmak üzere kuruluş olup lisanslı büronun birden fazla ilçede yetkilendirilmesi işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yetkisindedir.